İstehsalat prosesi

原材料
拉丝
冷镦
光球

xammal

tel çəkmə

Soyuq başlıq

fotosfer

热处理
硬磨
分选
初研 精研

istilik müalicəsi

Sərt daşlama

Çeşidləmə

İlkin tədqiqat və intensiv tədqiqat

清洗
光电
终检
包装

təmiz

fotoelektrik

Yekun yoxlama

qablaşdırma